Prohlížeč druhu Událost

Prohlížeč Události je určen ke komplexní práci s tímto druhem objektu, který slouží k organizování času a zobrazení v kalendáři. Událost však není jediným druhem objektu, který můžete mít zařazený v kalendáři. V Kaskádě můžete do kalendáře zařadit jakýkoliv druh objektu, např. Zásilku, kterou chcete zpracovat, Dokument, který máte připomínkovat, Složku obsahující podklady pro práci, kterou plánujete apod. Pokud tak učiníte, program vám při otevření takového záznamu v kalendáři zobrazí objekt v tom prohlížeči, který přísluší danému druhu objektu. Druh Událost tedy používejte tehdy, když záznam v kalendáři nemá žádné další souvislosti.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Příbuzná témata: