Karta Období (účetní) note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Karta slouží především k zakládání a uzavírání účetního období. Je zde však možné provést některá další nastavení, která mohou mít zásadní vliv na chování některých funkcí Kaskády.

Před jakoukoliv manipulací s daty v tomto okně doporučujeme prostudování kapitoly Datumy a období, která problematiku účetních období podrobně popisuje a také kapitolu Vytvoření nového účetního období (otevření nového roku), ve které je uveden postup vytvoření nového účetního období a seznam činností, které se při vytváření nového účetního období odehrávají.

Kde je k dispozici

Do tohoto konfiguračního okna vstoupíte z Hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Konfigurace účetnictví / Období (účetní).
Možnost změn údajů má pouze administrátor účetnictví.

Hlavní části

Příbuzná témata: