Určování datumu splatnosti

Úvod

Doklady (závazky, pohledávky) mohou být spláceny jednorázově nebo postupně (tj. podle platebního kalendáře). Obvyklejším způsobem je jednorázová splatnost, kterou Kaskáda podporuje tím, že splatnost lze zadávat přímo v hlavičce dokladu.

V menším množstvím případů je potřeba rozdělit celkovou částku na několik menších, které budou spláceny postupně k určitým termínům. Zde mluvíme o postupné splatnosti.

Ať už konkrétní doklad používá jednorázovou splatnost nebo postupné platby, vždy je k dispozici platební kalendář a to buďto s jedním jediným řádkem shodným s hlavičkou dokladu, nebo s více řádky, které definují termíny jednotlivých dílčích plateb.

Tato kapitola se zabývá pravidly určování datumu splatnosti v dokladech s jednorázovou splatností, což je první krok nejen v případě dokladů, u kterých opravdu bude jedna jediná splatnost, ale i u dokladů, které chcete později rozdělit na postupné platby.

Pravidla určování datumu splatnosti dokladu s jednorázovou splatností

Cílem je stanovení jediného údaje a to je konkrétní datum splatnosti.

Jeho stanovení je však výsledkem různých strategií i individuálních domluv. Kaskáda proto nabízí pružný mechanismus, který uživateli při vytváření dokladu poskytne několik možností popsaných dále.

Manipulace s datumem splatnosti během životního cyklu dokladu

Ve výchozím stavu, tj. při založení dokladu, je určena vždy základna a počet dní splatnosti.

Konkrétní datum splatnosti je podle těchto údajů dopočítáno.

Počet dní splatnosti je zobrazen tučně, datum je zobrazeno běžným písmem.

Pravidla určování datumu splatnosti dokladu s postupnou splatností

Pokud již byl doklad vystaven, pak je v hlavičce určen datum splatnosti, který je totožný s jedním jediným řádkem v platebním kalendáři. V tuto chvíli je možné na kartě Platební kalendář rozdělit tento první řádek na více položek, čímž dojde k oddělení určité finanční částky a upřesnění termínu splatnosti. Toto rozdělení řádku také zásadně ovlivní tisk faktury vydané.
V rámci každého řádku pak lze evidovat přijaté upomínky plateb.

Příbuzná témata: