Provozní datum, jeho účel a využití

Při vedení firemních agend obvykle pracujeme v reálném čase, který je představován systémovým datumem nastaveným na počítači.

Občas ale vyvstává potřeba zaevidovat určité případy k jinému datumu než systémovému nebo v jiném účetním období, než tom, do kterého spadá systémové datum.

Obecně by bylo možné tento požadavek splnit pouze změnou systémového datumu na PC, to však není rozumné počínání.

Kaskáda nabízí pohodlnější možnost - zvolit si při startu programu v dialogu Výběr datové větve jako provozní datum jiné než systémové datum.

Změna datumu vám především usnadní zpětné zadávání dokladů v situaci, kdy těchto dokladů chcete zadávat mnoho a chcete si ušetřit opravování údajů v hlavičkách dokladů při zadání každého z nich. Pokud jde o jednotlivý případ zadání nějakého dokladu, např. do období únor v situaci, kdy provozním datumem je datum listopadové, není nutno kvůli tomu nastavovat při startu jiné provozní datum.

Příbuzná témata: