Dokumenty v Kaskádě

K tomu, abychom mohli pracovat s dokumenty, je zapotřebí si nejprve vyjasnit pojmy.

Datový soubor

Datový soubor je entita která

Dokument

Za dokument je obvykle považován takový datový soubor, který obsahuje písemnou, obrazovou nebo zvukovou informaci.

Z pohledu Kaskády je důležité místo uložení dokumentu:

Dokumenty externí

Z pohledu Kaskády lze na externí dokumenty nahlížet ze dvou stran

Dokumenty v Kaskádě ( interní dokumenty )

Uložení dokumentů v databázi ( a možnost přímo je otevírat a pracovat s nimi ) rozšiřuje funkčnost Kaskády i do oblasti "dokumentového skladu". Dokumenty jsou integritní součástí firemních dat, při využití všech výhod propojování s dalšími souvisejícími daty, vyhledávání apod.

Uživatelé pracují v Kaskádě s dokumenty v různém kontextu, z hlediska datové architektury existují čtyři koncepty

Seznam subsekcí: