Základní pravidla při psaní zásilek note_blue.jpg(995 b)

Tato kapitola popisuje pro někoho na první pohled zcela jednoduchou a jasnou záležitost, kterou nemá smysl ani číst.
Je to ale opravdu tak jednoduché a řídíme se níže uvedenými pravidly?

Rozhodně se vyplatí zastavit se a zamyslet nad tím, jakým způsobem zásilky píšeme, jak na příchozí zásilky reagujeme atd., protože v dnešní době je elektronická komunikace každodenní záležitostí a naší "vizitkou".

Správné používání elektronických zásilek má svá pravidla a zvyklosti, stejně jako hmotné zásilky (klasická pošta).
Každá zásilka by měla splňovat jistá kritéria (nepsaná pravidla), která by měl každý z nás dodržovat.

Než tedy elektronickou zásilku (e-mail) odešlete, zkuste se podívat, jestli jste nezapomněli na některé z těchto pravidel:


To byl výčet nejzásadnějších pravidel. Více je možné si přečíst na internetu, kde je na toto téma mnoho článků, např. na inernetové adrese 7 pravidel pro správné psaní emailů.

Příbuzná témata: