Dialog Adresáti zásilky note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog je určen k sestavení seznamu adresátů určité zásilky.
Jedná se o určení cílových elektronických adres a předpokládá se proto znalost problematiky elektronických adres kontaktu.
Podrobnější kapitoly, které se této problematice věnují, jsou Využití elektronických adres při tvorbě zásilky a Určení výchozí elektronické adresy.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z prohlížeče Zásilky, klepnutím na tlačítko Komu nebo V kopii nebo Slepá. Ať už bylo použito kterékoliv z použitých tlačítek, je možno pracovat i s ostatními "podseznamy". Tedy pokud například byl dialog otevřen tlačítkem Komu, lze následně určit i adresáty pro kopie.

Něco vám v dialogu chybí? Důvodem může být nastavený filtr. Podrobnější informace najdete níže, v popisu panelu nástrojů ve spodní části seznamu.

Hlavní části

Podrobnější popis některých ovládacích prvků

Příbuzná témata: