Editor formátovaného textu note_blue.jpg(995 b)

Kaskáda má k dispozici vlastní editor formátovaného textu, který používá v mnoha různých prohlížečích, dialozích apod. Tento editor využívá systémovou komponentu MS Windows, text je uložen ve formátu RTF (Rich Text Format) a lze jej tedy při exportu do diskového souboru otevřít prostřednictvím MS Wordu nebo prostřednictvím jiné aplikace, která rozumí formátu RTF.

Proč vlastní editor?

Může se zdát, že je zbytečné, aby Kaskáda pracovala s vlastním interním editorem, když může pro práci s textem zavolat libovolnou externí aplikaci (např. MS Word). V mnoha případech by však takový přístup byl pověstným kanónem na vrabce. Vyexportování textu z databáze, spuštění cizí aplikace, synchronizace s jejím chodem, převzetí dat zpátky do Kaskády a do databáze má značnou režii a mnohá potenciální úskalí.

Při použití interního editoru je vše podstatně jednodušší a přitom lze v 90% případů dosáhnout stejných výsledků. Pro ty ostatní případy je v Kaskádě možnost práce s „externími dokumenty“, na které jsou pak skutečně spouštěny další aplikace (textové editory, tabulkové editory,…).

Rozsah funkčnosti editoru

Tento editor umožňuje pracovat s formátováním písma (fonty, velikost, tvar, podtržení…) i s formátováním odstavců, umožňuje práci s odrážkami, odsazením, zarovnáváním bloků apod. Dále jsou k dispozici funkce pro export a import i pro hledání v textu.

Výše uvedené funkce jsou plně postačující pro naprostou většinu běžné obchodní korespondence, pro většinu různých technických popisů apod. Pokud má být takový text vytištěn nebo odeslán, pak Kaskáda vytváří výstupní sestavu, která je obohacena o záhlaví a zápatí pro externí tiskové výstupy, ve kterém může být logo firmy apod.

Doporučujeme při rozhodování o tom, jaké prostředky pro vytváření textu použít, zkusit vždy nejdříve využití těchto interních prostředků Kaskády. Teprve v případě, že nedostačují, pak pracovat s externími dokumenty.

DOPORUČENÍ:

V případě, že text nevytváříte "z čisté vody", ale kopírujete ho z již existujícího diskového souboru (např. z wordového dokumentu *.DOC) do Kaskády, mohou nastat problémy s formátováním (především v tisku), proto doporučujeme najdříve:

Tento postup je vhodný především u takových textů, které budou obsaženy v externích tiskových sestavách a téměř nutností v situaci, kdy text kopírujete do šablony.

Funkce editoru:

Pro formátování textu je možné využít klávesových zkratek, nebo plovoucího menu, které vyvoláte pravým (sekundárním) tlačítkem myši. Níže jsou popsány funkce, které plovoucí menu nabízí.

Příbuzná témata: