Přílohy zásilek

Příloha zásilky je soubor, který je součástí zásilky a příjemce jej může, pokud má k danému typu souboru nainstalovanou patřičnou aplikaci, zobrazit.
Přílohami mohou být různé soubory (dokumenty, obrázky, hudba, video, apod.) a v případě zásilky odesílané z Kaskády také objekty uložené v databázi (faktury, dokumenty, apod.).

Tato kapitola popisuje, jak se chovat k přílohám zásilek, jaké jsou dobré mravy při vytváření a odesílání příloh a jak se chovat k přílohám v rámci databáze.

Tato kapitola nepopisuje jak vkládat přílohy do zásilky nebo naopak jak danou přílohu uložit, o tom podrobně pojednává kapitola Karta Zásilka sekce Přílohy Zásilky.

Formáty (typy) souborů

Formát souboru obvykle určuje význam dat (např. JPEG, GIF apod. pro grafické formáty, TXT, DOC apod. pro textové formáty, ...).
Aby bylo možné zobrazit si plnohodnotně obsah tohoto souboru, je zapotřebí mít k dispozici aplikaci a někdy i konkrétní verzi dané aplikace, která tento soubor dokáže zobrazit.

Názvy příloh

Velikost příloh

Doporučit maximální celkovou velikost zásilky nelze, protože každá e-mailová klientská aplikace může mít maximální velikost pro přijatou zásilku nastavenou jinak. Pokud tedy odešlete zásilku, která obsahuje několik desítek MB dat, není zaručené, že ji příjemce obdrží.
Při přikládání příloh k zásilce je vždy nutné počítat s tím, že výsledná zpráva bude přibližně o třetinu větší, než jsou všechny přikládané soubory. Není tedy podstatné, jakou velikost má ta nebo ona příloha, ale jakou velikost má celá zásilka včetně příloh.

Obecně se dá říci, že za maximální bezpečnou velikost e-mailu je považováno 10MB.

Mazání příloh v Kaskádních zásilkách

Pro redukci objemu databáze Kaskáda umožňuje v odeslaných i přijatých zásilkách "smazat přílohy". Samotná zásilka a text v ní i nadále zůstane zachována.
Tato funkce může napomoct podstatnému snížení objemu zásilek a následně celého databázového souboru.
Využít tuto funkci lze třeba v situaci, kdy odesíláte zásilku s velkými přílohami (plánky, fotografie, ...), nadále je pro vás podstatné kdy, kým, komu a s jakým textem byla zásilka odeslána (přijata), ale již vás nezajímají přílohy. Přitom informace o přílohách (název, velikost) zůstanou u zásilky zachovány, pouze je nepůjde otevřít.
Samotný pokyn ke smazání příloh může uživatel dát

Kromě mazání příloh má administrátor možnost omezit velikost přijatých i odesílaných zásilek (viz. kapitola Mail-systém / Ochrana proti "zahlcení") a tím částečně předejít zbytečnému zatěžování síťového provozu a databáze.

Přehledný výčet opatření proti zahlcení databáze nepotřebnými zásilkami je uveden v samostatné kapitole Velikost databáze v závislosti na mazání nepotřebných zásilek.

Příbuzná témata: