Formátování textu v internetových zásilkách note_blue.jpg(995 b)

Problematiku formátování textu je potřeba dobře pochopit, abyste docílili požadovaných výsledků při odesílání zásilek a abyste pochopili u příchozích zásilek, proč se zobrazují určitým způsobem.

Tělo zásilky, přílohy

Veškeré informace v této kapitole se týkají vlastního "těla" zásilky, tedy "hlavního textu" zobrazovaného v prohlížeči zásilky v ploše karty Zásilka Adekvátní prostor pro "hlavní text" je v každé e-mailové klientské aplikaci (MS Outlook...).

Přílohy zásilky jsou zcela jiným tématem, neboť jsou to samostatné datové soubory, které jsou prostřednictvím zásilky pouze přepravovány, ale jejich prohlížení (editaci) zajišťují jiné programy, instalované na uživatelském počítači, určené pro práci s příslušným druhem souboru (podle přípony jeho jména).

Pohled uživatelů Kaskády x pohled příjemců mimo Kaskádu

Podstata problémů s formátovaným textem v zásilkách

Se zobrazením formátovaného textu příjemcům v Internetu to není vůbec jednoduché.

Důvod je především v tom (ačkoliv to běžnému člověku přijde neuvěřitelné), že e-mailová komunikace není ani zdaleka exaktní disciplínou, ve které by platila jednoznačná a všemi respektovaná pravidla. Existuje samozřejmě řada doporučení a konvencí, které se tvůrci software (včetně autorského týmu Kaskády) snaží respektovat a aplikovat, bohužel ne vždy zcela důsledně a správně.

Formáty podporované Kaskádou

Kaskáda podporuje 3 formáty textu (prostý text, RTF, HTML), každý má své výhody i nevýhody.

Definice formátu těla HTML zásilky

Pro práci s HTML zásilkami obecně většina klientů nepracuje s hlavičkou (<head>), ale pouze s tělem (<body>) a v něm definuje styly (formátování).

Také Kaskáda od verze 19.02 řeší formátování zásilek nastavením stylu v tagu <body> a navíc v tagu <p> určeném pro odstavce a naopak přestává používat definice stylu v hlavičce.

Tvorba HTML šablony

Tvorbu šablony proveďte v Konfiguraci druhů (tříd). Vlevo ve stromě druhů se napozicujte na druh "Zásilka" a v pravé části na kartu Šablony.
Dále se postup liší podle situace, kterou řešíte.

V praxi lze rozlišit asi 3 základní situace, které mají vliv na způsob vytváření nové HTML šablony

Jak Kaskáda zobrazuje obsah zásilek přijatých z Internetu

Kaskádní přijímač zásilek, který přebírá zásilky od poštovního serveru a vkládá je do databáze, provádí rozbor každé zásilky a rozhoduje o tom, jak jí do databáze zaznamenat.

Následně pak uživatel zásilku otevírá v prohlížeči zásilky, tento prohlížeč se chová podle toho, jaké informace o zásilce v databázi nachází.

Z každé přijatá zásilky se Kaskáda snaží získat

Co udělá Kaskáda při odesílání zásilky do Internetu

Záleží na tom, v jakém formátu je zásilka uživatelem vytvořena.

Pokud chcete provést jednoduchý pokus a ověřit si, jak vypadá zásilka, kterou odesíláte, pak ji odešlete (případně k adresátům přidejte) na nějakou svoji adresu, např. na veřejném serveru, do které vstupujete přes webové rozhraní apod.

Příbuzná témata: