Technologie sledování interních dokumentů otevřených v externích programech a načtení změn do databáze

Tato kapitola se týká

Stručný scénář součinnosti Kaskády s externími aplikacemi

Spolupráce Kaskády s externími aplikacemi, které umožňují uživateli pracovat s obsahem interních dokumentů, probíhá podle zdánlivě jednoduchého scénáře:

Jak uživatel spustí prohlížení/editaci obsahu

Přímé spuštění registrované aplikace pro obsah daného dokumentu lze provést

Přitom program zobrazí dotaz, zda

Co je to "Stav čekání"

Prohlížeč běžného dokumentu se vždy nachází v jednom ze čtyř stavů :

Jak se má uživatel chovat při editaci v externím programu

Samotný externí program je samozřejmě plně v rukách uživatele.

Jakmile uživatel provede v externím programu (např. MS Word) příslušnou editaci, musí uložit změny do pracovního souboru, t.j. do toho souboru, který daná aplikace na pokyn Kaskády otevřela - tento soubor je Kaskádou "hlídán" a při změně si Kaskáda nový obsah přečte a uloží automaticky do databáze.

Předchozí pokyn (uložit změny) zní velmi jednoduše, přesto může dojít k problémům a zmatkům, neboť

V případě pochybností o jménu pracovního souboru a jeho umístění (složce na disku PC) si toto ověřte v prohlížeči dokumentu, v plovoucí nápovědě nad informací o stavu čekání.

Při práci s aplikací, kterou v kontextu Kaskády používáte poprvé, v klidu postup vyzkoušejte a ověřte si, že vše probíhá tak jak očekáváte.

Jak se má uživatel chovat, pokud skončil práci v externí aplikaci a přesto stav prohlížeče zůstává "Čekání na uvolnění souboru"

To, že prohlížeč zůstal ve stavu Čekání na uvolnění souboru i poté, kdy uživatel práci se souborem v externí aplikaci ukončil, není chyba, ale běžná situace. Důvody jsou popsané v komentáři o technických detailech.

Uživatel může:

Komentář pro zájemce o technické detaily

Běžní uživatelé nechť tento odstavec vynechají, zájemcům o technické detaily může osvětlit některé aspekty chování Kaskády v součinnosti s různými typy externích aplikací.

Kaskáda se při sledování editovaných dokumentů zabývá dvěma aspekty, které spolu sice souvisí, ale každý má jiný dopad a jinou technickou podstatu.

Příbuzná témata: