Dokument jako obraz objektu

Tato kapitola vysvětluje jeden z konceptů práce s dokumenty v Kaskádě.

Koncept "dokumentu jako obraz objektu" vychází z toho, že často je velmi praktické připojit k nějakému datovému objektu (faktura, produkt, kontakt-osoba, ....) právě jeden dokument, vyjadřující jeho podobu v reálném světě (faktura ve formátu PDF, obrázek produktu, fotka osoby, ...).

Řešením by samozřejmě také bylo vytvoření samostatného dokumentu jakožto datového objektu a následné propojení v kartě Souvisí, ale pro uživatele může být pohodlnější a příjemnější, když nevznikne další objekt, ale pouze se dokument vloží do samostatné karty Obraz objektu v prohlížeči daného objektu, jehož "obraz" dokument představuje, přitom

Hlavní výhoda

Hlavní výhodou tohoto řešení je jeho "kompaktnost", obraz objektu je nedílnou částí příslušného objektu, uživatel jej má "přímo pod nosem" v prohlížeči.

Omezení

Omezení jsou následující:

Konfigurovatelnost

Kaskáda umožňuje administrátorovi šablon, aby pro libovolné druhy objektů povolil/zakázal používání tohoto mechanismu, tím docílí toho, že v prohlížečích druhů kde funkčnost povolil se zobrazí karta Obraz objektu a uživatelé budou mít možnost zde s dokumentem pracovat.

Příbuzná témata: