Konfigurace / Provozní nastavení

Do tohoto podmenu se dostanete z libovolného modulu v menu Konfigurace / Provozní nastavení / ...

Nastavení zde může provádět kterýkoliv uživatel, tato nastavení však nebudou platná pouze pro něho, ale pro tuto stanici, tedy pro každného uživatele, který bude na této stanici pracovat.

Příbuzná témata: