Kontakty s nevyfakturovanými dodávkami

Složka Kontakty s nevyfakturovanými dodávkami je speciálním druhem Složky, která je ve stromě složek k dispozici v modulu Agenda a Kontakty. Do této složky se lze také dostat kliknutím na podtržený text Nevyfakt. dodávky v katě Finance.

V pracovní ploše je zobrazen seznam kontaktů, u kterých existují vystavené dodací listy (resp. řádky dodacích listů), které nejsou vypořádané (vyfakturované), tedy nevyfakturované dodávky.
Tento režim se hodí v situaci, kdy potřebujete zjistit, komu a jakou částku je možné fakturovat (tato částka je uvedena v seznamu kontaktů).
Nad seznamem kontaktů je panel s přepínači, které umožňují pohled na seznam dodacích listů od každého kontaktu a to s/bez náhledu na jejich položky dodávek nebo přímo na seznam všech nevykrytých položek dodacích listů.

Poznámka: Připomínáme možnost použití klávesové zkratky <Ctrl+R> pro spuštění tisku tabulky pro případ, že chcete seznam nevyfakturovaných dodávek vytisknout. K tomuto účelu můžete také využít již připravenou tiskovou sestavu "Položky nevyfakturovaných dodávek", kterou vyvoláte přímo z prohlížeče konkrétního kontaktu.

Příbuzná témata: