Deník note_blue.jpg(995 b)

Deník bývá zobrazen v hlavní pracovní ploše některého modulu, pokud jste ve stromě složek vybrali uzel Deník. Nejobvyklejší použití je v modulu Agenda, ale i v ostatních modulech má deník svůj značný význam.

Deník zobrazuje v pracovní ploše v grafické podobě informace o objektech, se kterými jste pracovali v určitém čase. Lze se tak velmi pohodlně vrátit k těm objektům, se kterými jste pracovali před okamžikem nebo například včera či před týdnem. Kliknutím na kterýkoliv objekt otevřete jeho prohlížeč a můžete s objektem pracovat.

Deník není určen k vytváření nových objektů, jeho hlavním cílem je zobrazení dat, se kterými jste pracovali. Umožňuje nastavit rozsah zobrazení a omezit objekty pouze na určitý druh.

Rozsah zobrazení

K dispozici jsou tři možnosti:

Rozsah je možno zvolit:

Všechny tři způsoby jsou zcela rovnocené a aktuální způsob zobrazení je vizuálně zřetelný ve všech třech místech.

Omezení zobrazených objektů na určitý druh

Pokud nepracujete v jednotlivých dnech s mnoha objekty, nevyužijete zřejmě tuto volbu a necháte zobrazovat vše.

Pokud ale v deníku vidíte příliš mnoho objektů a potřebujete například vyhledat pouze obchodní případy, se kterými jste pracovali v uplynulém období, stačí v panelu nástrojů v dolní části deníku otevřít strom druhů a zvolit ten druh, který vás zajímá. Dojde k překreslení zobrazených objektů a nyní se v informacích můžete lépe orientovat.

Uchování stavu v Deníku

Program automaticky při zavření deníku uchovává informaci o způsobu zobrazení, který byl nastaven (den, týden, měsíc) a o omezení na druh objektu. Při příštím otevření bude tedy Deník uveden do tohoto stavu.

Zobrazení cizího Deníku

Kaskáda umožňuje zobrazit kromě vlastního Deníku i Deník jiného uživatele.

Přepnutí do cizího Deníku provedete pomocí plovoucího menu nad uzlem Deník ve stromě složek, pomocí volby Deník uživatele .... Tato volba zobrazí dialog "Volba uživatele pro Deník", ve kterém si můžete pomocí comba se sezname uživatelů zvolit, čí deník chcete zobrazit.
Combo obsahuje seznamem uživatelů, kteří vám povolili přístup do svého Deníku (v Konfigurace / Uživatelská nastavení / Povolení sdílení Kalendáře a Deníku). Po vybrání konkrétního uživatele se po potvrzení dialogu přepnete do Deníku toho konkrétního uživatele.

Příbuzná témata: