Karta Finance note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta slouží k zobrazení přehledu různorodých informací, které ocení především vedoucí pracovníci, neboť v ní velmi rychle a pohodlně získají základní sumární informace z vašeho aktuálního účetnictví i operativních agend (sklady, pokladny, banky, pohledávky a závazky, ...), dále jsou zde informace o obratech na účtech za zvolené období včetně vyčíslení HV a bilance DPH za toto období.
Pro správce systému jsou zde k dispozici mj. souhrnné informace o objemu a počtu zásilek v Kaskádě.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v uzlu Start.

Hlavní části

Karta obsahuje následující sekce:

Příbuzná témata: