Kalendář note_blue.jpg(995 b)

Modul Kalendář slouží k organizaci Vašeho času.

Hlavní části Kalendáře

Zobrazení cizího Kalendáře

Kaskáda umožňuje zobrazit kromě vlastního Kalendáře i Kalendář jiného uživatele nebo skupiny uživatelů.

Přepnutí do cizího Kalendáře provedete pomocí plovoucího menu nad uzlem Kalendář ve stromě složek, pomocí volby Kalendář uživatele .... Tato volba zobrazí dialog "Kalendář uživatele / skupiny", ve kterém si můžete pomocí přepínačů zvolit, čí kalendář chcete zobrazit. K dispozici jsou tyto možnosti:

Příbuzná témata: