Konfigurace / Uživatelská nastavení note_blue.jpg(995 b)

Pojmem uživatelská nastavení označujeme taková nastavení, která může sám pro sebe provádět kterýkoliv uživatel, a která ovlivňují chování uživatelského rozhraní Kaskády, pokud je tento uživatel přihlášen a s Kaskádou pracuje.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: