Dialog Modifikovat částky všech řádků dokladu

Smysl dialogu

Tento dialog slouží k provedení dávkového přepočtu částek u všech řádků daného dokladu určitým algoritmem (viz. popis dále). Umožňuje tak vytvoření slev, dosažení určité požadované celkové částky dokladu apod.

Modifikaci všech řádků dokladů můžete využít např. při provádění následujících postupů

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít v prohlížečích některých dokladů, v prohlížečích všech tří objednávek a pokladně Vega spuštěním činnosti Modifikovat částky všech řádků dokladu.

Za jakých podmínek je k dispozici

Hlavní části

Dialog obsahuje přepínače, kterými lze zvolit jeden z možných algoritmů přepočtu a editační pole pro určení hodnoty, která bude pro zvolený přepočet použita.

Možnosti přepočtu:

Potvrzení dialogu provedete kliknutím na tlačítko OK.

Příbuzná témata: