Pokladna Vega

Pokladna Vega slouží k pohodlnému prodeji v prodejně. Prodej pomocí tohoto submodulu je optimalizován tak, aby prodej zboží z určitého skladu probíhal co nejrychleji a nejjednodušeji.

Pokladnu Vega spustíte v prohlížeči Pokladny, která je určena pro Vegu, funkcí Objekt / Cinnosti.jpg(1 kb) Pokladna "jmeno_pokladny" / Vega.
Program za předpokladu, že

zobrazí dialog pro otevření prodejního dne, který uvádí Název pokladny a Datum poslední uzávěrky. V tomto dialogu můžete upřesnit také šablonu pro Skladovou výdejku (určuje také Sklad, ze kterého bude prodej probíhat) a dále prodejní datum. Nový prodejní den otevřete klepnutím na tlačítko OK.jpg(1 kb) Otevřít.

Hlavní menu

Karty

Účetní a daňové náležitosti v tisku účtenky

Účtenky tištěné z Vegy jsou platnými daňovými doklady splňující náležitosti účetního i daňového dokladu.

Souvislosti

Chcete-li používat pokladnu v režimu Vega, pak:

Jednotlivé účtenky jsou Dodacími listy vydanými, které se sumarizují do Faktury vydané. Pro jeden prodejní den je jedna souhrnná Faktura s odběratelem <neznámý> a případně další Faktury pro jednotlivé účtenky, které jsou vystaveny na konkrétního odběratele (použitím funkce Zvolit odběratele).

Současně s Fakturami jsou zakládány i Pokladní doklady, do kterých program při vystavování účtenek doplňuje párovací položky s hrazenými částkami. Výjimkou je prodej na fakturu, kdy vystavíte Fakturu vydanou, kterou zákazník zaplatí později. V této situaci program Pokladní doklad nezakládá.

Pro každý prodejní den program také založí souhrnnou Skladovou výdejku, ve které eviduje prodané Produkty.

Příbuzná témata: