Karta DPH / Období DPH, cesta pro ověřování DIČ Prověřeno

Smysl karty

Karta slouží k zobrazení existujících období DPH s možností upravit některé jejich vlastnosti ( např. sazby DPH ) a k vytvoření nových DPH období, nedošlo-li k jejich vytvoření během Vytvoření nového účetního období (otevření nového roku).
Je zde také možné již uzavřené DPH období znovu otevřít. Uzavření je také možné, ale lepší způsob je použít pro tuto činnost dialog Výkazy agendy DPH, jak je uvedeno v případu použití Uzavření období DPH, generování výkazů, tvorba zúčtovacího dokladu.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozci v Konfiguraci účetnictví jako podkarta karty DPH.

Za jakých podmínek je k dispozici

Tato karta je k dispozici pouze za předpokladu, že vlastní organizace je plátcem DPH.

Možnost změn údajů má pouze administrátor účetnictví .

Hlavní části

Uzavření období DPH

Období DPH má svůj životní cyklus. Uzavření období DPH lze provést kliknutím na tlačítko Uzavřít období za předpokladu, že žádný z uživatelů nepracuje s doklady.
Program otevře dialog Uzavření období DPH a pokud jsou splněny podmínky pro uzavření období DPH, je možné období uzavřít.

V uzavřeném období DPH program nedovolí vystavovat nebo odvystavovat resp. zaúčtovat nebo odúčtovat doklady ovlivňující agendu DPH v závislosti na nastavení v Konfiguraci účetnictví / Účetnictví a doklady.

Otevření období DPH

Je-li období DPH uzavřeno, lze ho znovu otevřít v panelu nástrojů kliknutím na tlačítko Otevřít období. Po nutných opravách je potřeba období DPH znovu uzavřít a pro finanční úřad připravit opravné Přiznání k DPH. Institut uzavírání období takto slouží ke kontrole dodatečných změn v dokladech ovlivňujících agendu DPH.

Právo vytváření, editace a mazání DPH obodbí

Kontrola začátku a konce DPH období

Program při ukládání období kontroluje, zda nově zadaný počátek a konec pro dané účetní období nezasahuje do již existujícího období (nesmí existovat období, které končí po nově zadávaném začátku nebo nesmí začínat před nově zadávaným koncem). Zároveň nesmí existovat ani jeden den, který nespadá do žádného DPH období kdy organizace byla plátcem DPH.

Pokud je nějaké pravidlo porušeno, zobrazí program chybové hlášení.

Zároveň program kontroluje DPH období při nočním úklidu a v případě problému odešle automatickou zásilku na pracoviště podpory Kaskády a odešle informační avízo uživateli, který je v konfiguraci uvedený jako "Uživatel, který bude informován o akcích "automatiky""

Příbuzná témata: