Karta Dodávky note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta poskytuje pro příslušný produkt jak sumární, tak detailní informace o předpokládaných příjmech a výdejích.

Informace zobrazené v této kartě u skladovatelných produktů čerpá program z obsahu objednávek, dodacích listů a souvisejících dokladů (skladové příjemky a výdejky). U neskladovatelných produktů čerpá program z obsahu objednávek, dodacích listů.

Tyto informace jsou důležité pro útvary zásobování, výroby i expedice, přímo odtud lze mj. vytvářet objednávky k dodavateli, pokud usoudíte, že příslušný produkt je nutno objednávat.

Kde je k dispozici

Karta je k dispozici v prohlížeči produktu.

Hlavní části

Příbuzná témata: