Karta Produkty

Smysl karty

Tato karta slouží k nastavení celé řady údajů ovlivňujících chování programu při práci s produkty.

Kde je k dispozici

Do tohoto konfiguračního okna vstoupíte z Hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Globální konfigurace. Dále přepněte na kartu Produkty.

Za jakých podmínek je k dispozici

Možnost změn těchto údajů má pouze vrcholový administrátor.

Hlavní části

Podkarta Základní parametry

Podkarta Produkty v objednávkách a DL

Příbuzná témata: