Špendlík note_blue.jpg(995 b)

Tento ovládací prvek umožňuje spojit libovolný prohlížeč objektu se seznamem (tabulkou), ze kterého byl otevřen a následně synchronizovat svůj obsah s pozicí v této tabulce.

Synchronizace ve většině případů probíhá obousměrně, to znamená, že

Jde o důležitý prvek v uživatelském rozhraní, neboť umožní pohodlné prohlížení informací o různých objektech, aniž by bylo nutno stále zavírat prohlížeč, přejíždět na jiný záznam v seznamu a opět prohlížeč otevírat.

Ovládání funkce Špendlík

Funkci lze ovládat v prohlížeči libovolného objektu v malém nástrojovém pruhu, ve kterém jsou tlačítka 025_Spendlik.ico(1 kb) 001_Sipka_vlevo.ico(1 kb) 002_Sipka_vpravo.ico(1 kb).

Zapnutí / vypnutí špendlíku

Funkci přišpendlení lze zapnout / vypnout prostřednictvím tlačítka 025_Spendlik.ico(1 kb)(špendlík).

V některých případech je funkce Špendlík zapnuta trvale a není možné tuto funkci vypnout / zapnout. K dispozici jsou pouze tlačítka pro přejíždění po záznamech. Jde např. o Prohlížeč řádku dokladu, ve kterém se můžete posouvat na následující nebo předchozí řádek v obsahu příslušného dokladu.

Přejíždění po záznamech

Přejíždění po záznamech provedete pomocí šipek 001_Sipka_vlevo.ico(1 kb) 002_Sipka_vpravo.ico(1 kb), nebo pomocí klávesových zkratek <Ctrl+PageUp> a <Ctrl + PageDown>, které se používají v tabulkových seznamech i v jiných komponentách. Vypnutí funkčnosti těchto klávesových zkratek pro funkci Špendlík můžete provést v uživatelských preferencích.

V případě, že seznam obsahuje různé druhy objektů ( InBox, karta Souvisíap.) může se při listování stát, že další objekt v seznamu je jiného druhu, než který otevřený prohlížeč dokáže zobrazit. Program vás na to upozorní formou hlášení a v prohlížeči zůstane zobrazen aktuální objekt. Pokud v seznamu vyhledáte a napozicujete jiný objekt stejného druhu, prohlížeč ho zobrazí. Pokud uděláte něco jiného, např. otevřete prohlížeč jiného druhu objektu, původní prohlížeč se od seznamu odpojí. Odpojený prohlížeč můžete znovu spojit se seznamem klepnutím na toto tlačítko Špendlík. Program to provede, pokud máte v seznam napozicovaný objekt příslušného druhu, jinak zobrazí hlášení, že objekt nelze zobrazit.

Praktické příklady použití

Příklad 1:

Potřebujete provést kontrolu nově založených kontaktů za poslední měsíc.

Příklad 2:

Skladník provádí kontolu obsahu objednávky a potřebuje se podívat na skladové zásoby, dodávky apod. jednotlivých produktů obsažených v objednávce.

Příbuzná témata: