Import dat do Bankovního výpisu note_blue.jpg(995 b)

Cíl případu použití

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Poznámka:
Pokud chcete provést opakovaný import dat, tedy doplnit data o položky, které jsou k dispozici v jiném zdroji (např. rozpis hromadné platby), proveďte tento krok pomocí volby v menu Soubor / Import obsahu spolu se stisknutou klávesou <Ctrl>.

Příbuzná témata: