Automatické párování řádků Bankovního výpisu

Tato kapitola popisuje algoritmus, který program používá v okamžiku, kdy uživatel importuje soubor získaný z bankovního SW do Kaskády, tzn. do určitého existujícího bankovního výpisu, obvykle jde o bankovní výpis, který byl před okamžikem nově vytvořen a import následuje bezprostředně poté.
Postup importu dat do bankovního výpisu, při kterém je automatické párování řádků využito, je uveden v případu použití Import dat do Bankovního výpisu.

Cílem algoritmu je pro každý řádek importovaného výpisu (bankovní operaci) nalézt párovatelný doklad, který je danou bezhotovostní operací hrazen.
Pokud se

Prostorem, ve kterém uživatel zjistí jak párování dopadlo a případně kde provádí další činnosti, je karta Pracovní tabulka.

Příprava - Hledání kontaktu

Program se nejprve snaží jednoznačně určit Kontakt, který je protistranou bankovní operace.

Hledání shody

Program v každém jednotlivém níže uvedeném kroku (viz. dále) provádí hledání shody nejprve v řádcích platebního kalendáře a následně v hlavičkách párovatelných dokladů na základě

Program postupuje dle následujícího pořadí


Údaje, podle kterých se programu podařilo jednoznačně určit doklad, jsou na kartě Importovaná data označeny zaškrtnutím a podle toho lze snadno ověřit, které z výše uvedených pravidel program použil.

Pokud po automatickém zpracování Bankovního výpisu zůstaly některé řádky nespárované, uživatel má možnost kontroly a zpracování viz. typický případ použití Import dat do Bankovního výpisu.

Nespárované položky nebo položky s bankovním účtem, který není v Kaskádě registrován, jsou rozlišeny barvami.

Příbuzná témata: