Bankovní výpis

Úvod

Druh Bankovní výpis představuje příjem a výdej (viz. zásobníkové doklady) finančních prostředků na bankovním účtu, jakožto jednoho z poddruhů Zásobníků majetku, jejichž obecná funkčnost je popsána ve funkčním celku Zásobníky majetku.

Bankovní výpis má svůj prohlížeč.

Životní cyklus Bankovního výpisu

V reálném životě v bance na bankovním účtu probíhají průběžně určité peněžní transakce a klient bankovního ústavu je o těchto transakcích průběžně (v určité smluvené peridicitě) informován formou výpisu.
Bankovní výpis v Kaskádě je jakýmsi obrazem této reality, jehož účelem je promítnout příslušné operace do účetnictví a do stavu párovatelných dokladů.
Obecně neexistuje žádný zákonný požadavek na to, v jaké periodicitě má firma bankovní výpis v systému zpracovávat, je to na zvážení každého jednotlivce (velkou roli hraje počet operací v daném časovém úseku).

Pokud jsou data získávána v elektronické podobě (připravené pro importy), pak se teoreticky předpokládá, že se jedná o denní výpis, tzn. že jeden bankovní výpis bude řešit operace, které na bankovním účtu proběhly v jednom konkrétním dni a plnění bankovního výpisu v Kaskádě proběhne Importem dat ze souboru.
V opačném případě, kdy bankovní výpis chodí do firmy např. poštou jednou za měsíc, pak se předpokladá, že peněžních transakcí není tolik a plnění bankovního výpisu v Kaskádě proběhne ručně.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Bankovní výpis je poddruhem Peněžního dokladu.

Druh Bankovní výpis nemá žádné další poddruhy.