Pokladní doklad

Úvod

Druh Pokladní doklad představuje příjem a výdej finančních prostředků v hotovosti, má svůj prohlížeč.

Druh Pokladní doklad představuje příjem a výdej (viz. zásobníkové doklady) finančních prostředků v hotovosti na Pokladně, jakožto jednoho z poddruhů Zásobníků majetku, jejichž obecná funkčnost je popsána ve funkčním celku Zásobníky majetku.
Pokladní doklad má svůj prohlížeč.

Životní cyklus Pokladního dokladu

Nový Pokladní doklad vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s evidencí příjmu nebo výdeje finančních prostředků v hotovosti. Po uložení hlavičky je možné plnit obsah Pokladního dokladu.

Životní cyklus Pokladního dokladu je odvozen od životního cyklu Dokladu.

Mazání objektu druhu Pokladní doklad se děje na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro mazání.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Pokladní doklad je poddruhem Peněžního dokladu.

Druh Pokladní doklad nemá žádné další poddruhy.