Prohlížeč druhu Pokladní doklad

Prohlížeč druhu Pokladní doklad slouží k zpracování dokladů o příjmech a výdejích peněžních prostředků v hotovosti na Pokladnách. S Pokladními doklady obvykle pracujete buďto přímo v Pokladně nebo při úhradách Faktur.

Při použití prohlížeče během zadávání nového pokladního dokladu závisí silně na tom, odkud a jak bylo zadání nového dokladu spuštěno.


Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Další funkce a vlastnosti, které jsou společné všem prohlížečům různých druhů dokladů, poskytuje prohlížeč Dokladu, proto nejsou tyto funkce popisovány v této kapitole - doporučujeme prostudování kapitoly o prohlížeči Dokladu.

Karty

Párovací položky v šablonách pokladních dokladů

Pro pokladní doklady lze samozřejmě, stejně jako pro jakékoliv jiné druhy objektů, vytvářet šablony.

V šablonách pokladních dokladů však nelze použít položky typu "Párovací položka".

Přesněji řečeno párovací položky by v šabloně bylo možno vytvářet, taková položka by však musela odkazovat na určitý konkrétní párovatelný doklad, což je pro praktické využití velmi nevhodné. Snadno by totiž došlo k tomu, že při použití šablony by uživatel v nově založeném objektu ponechal odkaz na něco, co bylo pouze v šabloně použito pro splnění nutných pravidel, ale neodpovídá to dokladu, se kterým uživatel aktuálně pracuje.

Technický komentář

Činnosti s objektem

Před tiskem nevystaveného dokladu nebo zaškrtnutím volby Zamčeno v boxu vlastnosti, lze vyvolat činnost:


V podmenu tlačítka Expand.jpg(1 kb) na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Pokladní doklad "název_pokladního_dokladu" jsou k dispozici funkce:


Činnosti

popisuje kapitola Prohlížeč druhu Doklad.

Příbuzná témata: