Podpora uživatelů Kaskády note_blue.jpg(995 b)

Každá organizace, která Kaskádu používá, tak činí na základě Smlouvy o užívání Kaskády.
Tato smlouva řeší otázky právní, finanční i provozní.
Na základě této smlouvy má organizace k dispozici především tyto služby:

HotLine podpora

Technická podpora

Řešení havarijní situace

Metodická podpora

Školení a zaškolení

Počítání času mimo provozovnu firmy Černý

Při provádění práce mimo provozovnu firmy Černý, t.j. obvykle v provozovně zákazníka, je účtována každá započatá hodina práce.

Počítání času v provozovně firmy Černý

Při provádění práce v provozovně firmy Černý (zákazník ve firmě Černý, práce na dálku) je účtována každá započatá půlhodina práce.

Účtování započaté půlhodiny práce se týká každé jednotlivé nutné aktivity technika. Jde o situace v oblasti placené technické podpory, kdy řešení probíhá v několika interakcích, obvykle proto, že uživatel dodává další informace/otázky apod. a technik proto nemůže práci provést v jednom souvislém časovém úseku.

Problém je, že jakákoliv interakce s naším technikem znamená minimálně půlhodinu jeho času. Faktický hovor (čtení mailu ...) může být kratší, ale váže na to další činnost, vyhodnocení, zdokumentování, předání informací dál, zapracování poznatků do kódu, ověření s kolegou apod. Přechod mezi řešenými tématy znamená zejména velké časové nároky na uvedení se do dané problematiky, zjištění posledního řešeného stavu apod., což stojí nemalé mentální nasazení.

Takže účtovaná půlhodina jako minimální čas každé jedné (byť dílčí) aktivity odpovídá realitě.

Servisní akce

Názvem "Servisní akce" je označována placená služba realizovaná na základě objednávky zákazníka.

Službu koná jeden nebo více samostatně placených techniků, přičemž

Pokud není stanoveno jinak, bude cena služby vypočtena podle času práce v sazbách odpovídajících druhům práce, přitom však ceník služeb určuje minimální denní sazbu.

Služby na webových stránkách

Na webových stránkách www.ekaskada.cz jsou pro uživatele Kaskády, který se přihlásí svým jménem a heslem, k dispozici následující služby.

Tyto technické prostředky umožňují řešit potřebné záležitosti bez ohledu na provozní hodiny a pracovní dobu jednotlivých firem.

Využití těchto prostředků minimalizuje omyly a chyby, řešené záležitosti jsou k dispozici v písemné podobě, včetně související probíhající komunikace. Díky tomu se k nim lze kdykoliv vrátit a případně na ně navázat.

Příbuzná témata: