Prohlížeče poddruhů Dodacího listu

Činnosti s objektem

Z menu Objekt / Název druhu Dokladu "název_dokladu" Expand.jpg(1 kb) jsou dostupné po uložení dokladu následující činnosti:

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: