Prohlížeč řádku Dodacího listu / Objednávky

Prohlížeč řádku Dodacího listu / Objednávky je naprosto odlišný od obecného prohlížeče řádků.

Toto okno slouží k prohlížení, k editaci a zadávání nových řádků dodacího listu nebo objednávky. Je v něm zobrazen vždy jeden konkrétní řádek, přitom prostřednictvím tlačítek na panelu nástrojů Sipka_na_zacatek.jpg(1 kb)Sipka_vlevo.jpg(1 kb) Sipka_vpravo.jpg(1 kb)Sipka_na_konec.jpg(1 kb) nebo použitím klávesových zkratek PageUp / PageDown, lze posouvat zobrazení na následující nebo předchozí řádek v obsahu příslušného dokladu, z něhož byl prohlížeč řádku otevřen.

Základní části

Podmínky editovatelnosti údajů v řádku Dodacího listu / Objednávky

V rámci řádku dodacích listů a objednávek (řádek je společný těmto dvěma druhům objektů) provádí program při editaci vyhodnocení situace a rozhoduje o tom, které údaje lze / nelze editovat.
Nejkomplikovanější je toto rozhodování pro údaje Množství, Objednací cena a měna, Účel dodávky. Cena a měna se přitom řídí stejnými pravidly, proto je dále v textu uváděna pouze cena.
Uživatel občas neví, proč v konkrétní situaci nemůže určitý údaj editovat. Proto zde popisujeme algoritmus, kterým se program řídí. Text je samozřejmě značně "technický" a strukturovaný, neboť je to v podstatě přepis kousku programu do "lidštějšího jazyka".

Následuje popis "sekcí" v takovém pořadí, jak je program vyhodnocuje.
Na počátku se předpokládá povolení editace a následně v kontrolních sekcích dochází podle situace k zákazu.
Zákaz už žádná jiná podmínka nemůže negovat (opět povolit). Stačí tedy jediná "zakazující podmínka" a editace je blokována.
Fakticky se vykoná pouze jediná sekce, a to první, pro kterou je splněna "vstupní podmínka".

Zapsáno "programátorsky", pro technicky uvažující čtenáře :

Jestliže Řádek je smazaný (škrtnutý)

Popis podmínek

Řádek je smazaný (škrtnutý)

Řádek je součástí "zamčené objednávky" - datum platnosti nabídky ještě nevypršel

Řádek je součástí vyřízené objednávky

Řádek je vyřízený

Řádek je součástí výrobní objednávky a přitom je v konfiguraci požadováno striktní omezení editovatelnosti

Editace množství, ceny i účelu dodávky je povolena pokud

Jinak

Pokud prošlo vyhodnocování až sem, vyhodnotí se samostatně podmínky pro objednávku (pokud řádek je součástí nějaké objednávky) a pro dodací list (pokud řádek je součástí nějakého dodacího listu). Výsledné povolení editace bude pozitivní tehdy, pokud budou pozitivní obě paralelně provedené kontroly (Obj+DL).

Řádek je součástí závazné objednávky (v realizaci)

Řádek je součástí dodacího listu

Příbuzná témata: