Agenda DPH Prověřeno

Agendou DPH rozumíme takové uspořádání informací, které posuzuje každou položku daňového dokladu z hlediska jeho promítnutí do výkazů DPH.
Zahrnuje

Agenda DPH se tak prolíná řadou funkčních celků a ovlivňují ji také například údaje u Organizací (Stát, DIČ) a Produktů (způsob zdanění aj.). V této kapitole naleznete základní informace o agendě DPH jako celku a řadu odkazů na další místa, která s touto agendou souvisejí.

O agendě DPH v systému Kaskáda můžeme hovořit jen v případě, kdy je vlastní organizace plátcem DPH, což lze provést nastavením DIČ v prohlížeči vlastní organizace (volbou Konfigurace / Vlastní organizace).

Základní pojmy

S následujícími pojmy se setkáte ve všech místech, která se Agendy DPH týkají. Je to jak v uživatelském rozhraní (prohlížeče jednotlivých druhů dokladů, konfigurační karty apod.), tak v této dokumentaci a vysvětlování různých problémových okruhů.

Výkazy v oblasti DPH agendy

Výkazů v této oblasti je celá řada, pojednává o nich samostatná kapitola DPH - výkazy.

Typické případy použití

Tato větev "Agenda DPH" popisuje funkční celky. V help systému však najdete také větev Typické případy použití / DPH, která obsahuje případy použití popisující krok po kroku základní postupy v oblasti DPH.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: