Prohlížeč druhu Pokladna

Prohlížeč Pokladny slouží jako základní prostředí pro veškeré činnosti, které se týkají pokladní agendy. Přístup k tomuto prohlížeči pokladny je například z menu Okna / Pokladny (toto menu je k dispozici v každém modulu).

Obecná funkčnost zásobníků je popsána ve funkčním celku Zásobníky majetku.

O přístupových právech pojednává samostatná kapitola Zásobníky a přístupová práva.

Prohlížeč slouží především pro:

O přístupových právech pojednává samostatná kapitola Zásobníky a přístupová práva.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Činnosti s objektem

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: