Zásilka hmotná note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Zásilka hmotná představuje klasické papírové dopisy, balíky apod. přijímané/odesílané nikoliv elektronicky, ale naopak klasickými cestami jako je pošta, zásilkové služby apod.

Ačkoli žijeme v době bouřlivě se rozvíjející elektronické komunikace, stále je mnoho věcí zasíláno klasickými cestami. Proto Kaskáda podporuje i tento druh Objektu, který popisuje uvedené druhy komunikací.

Každý objekt tohoto druhu má základní atribut Typ pošty, který může být buď "Došlá pošta" nebo "Odeslaná pošta".

Životní cyklus Zásilky hmotné

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Zásilka hmotná je poddruhem Komunikace.

Druh Zásilka hmotná nemá další poddruhy.