Prohlížeč druhu Zásilka hmotná

Prohlížeč druhu Zásilka hmotná slouží k vedení záznamů o došlé nebo odeslané hmotné zásilce (poště). V kapitole popisující druh Zásilka hmotná jsou podrobné informace o způsobu použití, o možnostech hromadných zásilek apod.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Přizpůsobení prohlížeče v závislosti na typu Balení

V závislosti na zvoleném Balení se v prohlížeči zobrazují a skrývají níže uvedené údaje. V případě, že je zvolen

Zadání nového dopisu

Samotné zadávání nové zásilky je od ostatních prohlížečů trochu odlišné, ačkoli základní prvky zůstávají zachovány.

Při tvorbě nové zásilky program zobrazí nabídku šablon, zde vyberte podle typu zásilky tu, kterou potřebujete. Typ zásilky (Došlá / Odeslaná) není možné později změnit.

Činnosti s objektem

Další funkce

Příbuzná témata: