Prohlížeč druhu Dotazník note_blue.jpg(995 b)

Druh dotazník je určen pro takový druh komunikace, při které respondent (odesílatel, poskytovatel dat - tedy určitý kontakt) poskytuje provozovateli Kaskády určité strukturované informace.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Zadání nového dotazníku

Samotné zadávání nového dotazníku je totožné s ostatními prohlížeči.

Při tvorbě nového dotazníku program zobrazí nabídku šablon, zde vyberte tu, kterou potřebujete, a tím také určíte strukturu dat, které budou v dotazníku k dispozici.

Nový dotazník můžete zadat také kopií napozicovaného. Podrobněji viz kapitola Vytváření nových objektů - Volba předlohy.

Příbuzná témata: