Přídavné atributy objektů note_blue.jpg(995 b)

Program Kaskáda umožňuje definovat své vlastní přídavné atributy (údaje) pro libovolný druh objektu.
Tyto přídavné atributy může definovat administrátor šablon a číselníků v Konfiguraci druhů v prohlížeči příslušné šablony.
Atributy, které takto nadefinuje, budou k dispozici u objektů příslušného druhu, založených podle této šablony, v samostatné kartě.

Příbuzná témata: