Zásobník majetku note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Zásobník majetku je základem pro další specializované druhy Zásobníků jako jsou

Obecná funkčnost zásobníků je popsána ve funkčním celku Zásobníky majetku.

Životní cyklus Zásobníku majetku

Objekty druhu Zásobník neexistují, vytvářet lze až jednotlivé poddruhy.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Zásobník majetku je poddruhem Složky.

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Zásobník.

Seznam subsekcí: