Zásobníky a přístupová práva note_blue.jpg(995 b)

Tato kapitola vysvětluje uplatnění mechanismu přístupových práv v oblasti zásobníků majetku, tedy skladů, pokladen a bankovních účtů.

Tyto druhy jsou specifické tím, že velmi těsně souvisí s příjmovými a výdejovými doklady, které mění jejich stav.

Určitý způsob přístupu k zásobníku proto musí mít za následek také ovlivnění přístupu k dokladům, které realizují jeho příjmy a výdeje.

Kaskáda umožňuje pro libovolného uživatele docílit různých stavů:

Vystavování dokladů, které je citováno v posledním bodu, je nejzásadnější činností. Vystavování souvisí s hmotnou odpovědností, neboť mění stav zásobníku. Toto právo má pouze Pokladník (Skladník …).

Konkrétní informace budou následně vysvětleny na příkladu pokladny, přitom obdobná je situace i u skladů a bankovních účtů.

Příbuzná témata: