Aktualizace versus mazání elektronických adres note_blue.jpg(995 b)

U Kontaktu může být evidováno více elektronických adres stejného typu a různé elektronické adresy (zejména e-mailové) mohou být určeny jako výchozí pro různé situace. Pro zachování jednoznačnosti Kaskáda proto nepracuje přímo s adresami, ale s odkazy na tyto adresy (ID). Z toho důvodu je velký rozdíl mezi změnou (aktualizací) el. adresy a jejím smazáním.


Při rozhodování o smazání nebo změně elektronické adresy vám může pomoci přehled Objektů, ve kterých je daná adresa použita. Dialog Výskyt elektronické adresy s tímto přehledem program zobrazí při volbě funkce Výskyt elektronické adresy z plovoucího menu nad elektronickou adresou.

Příbuzná témata: