Výchozí elektronické adresy note_blue.jpg(995 b)

Vzhledem k tomu, že u kontaktu může být evidováno víc elektronických adres (typicky e-mailových, ale i faxových čísel apod.) vzniká pochopitelná otázka, kdy kterou adresu použít.
Obecně princip výchozích elektronických adres má své uplatnění i u telefonních čísel (pevné i mobilní linky), ale hlavní smysl a využití je u e-mailových adres.

Předpoklady

Kaskáda je navržena tak, aby v co největší míře "předvídala" podle situace, co je nejvhodnější údaj.

Cílem je, abyste pracovali intuitivně a pouze v situacích, které se vymykají standardu, určili adresáty sami, jinak než vyplynulo z vámi nastavených pravidel.

Koncept práce s výchozími elektronickými adresami

Výchozí adresu lze vnímat z různých úhlů pohledu a za různých okolností jsou tyto adresy používány různým způsobem.
Následující tři odstavce popisují tři možné úhly pohledu na výchozí adresy, jejich zadávání uživatelem a jejich využití programem.

Praktická doporučení:

Příbuzná témata: