Využití elektronických adres při příjmu zásilky z internetu note_blue.jpg(995 b)

Vztahy mezi nejrůznějšími objekty jsou v Kaskádě realizovány prostřednictvím propojování objektů a proto i u zásilek je žádoucí, navázat propojení s odesílatelem, příjemcem, ...., jak u vnitřních mailů, tak u mailů přijímaných z internetu.

U zásilek, které vytváříte v prostředí Kaskády, je to jednodušší, neboť používáte dialogy Kaskády a pracujete s jejími objekty.

U zásilek, které přichází z Internetu, je to složitější, ale i zde chceme odesílatele identifikovat a propojit příslušný kontakt s došlou zásilkou.

Kaskáda proto při příjmu analyzuje zásilku, detekuje jejího příjemce za účelem doručení, ale také odesílatele za účelem propojení objektů.

Jediné, co má Kaskáda k dispozici, jsou elektronické adresy registrované v databázi - proto je velmi důležité, aby tato data byla co nejaktuálnější, přesná a neexistovala nechtěná duplicita mailové adresy.

Kaskáda tedy při příjmu podle adresy odesílatele hledá v seznamu adres a snaží se zjistit, kdo to je.

Mohou nastat následující tři situace, které se liší v dalším postupu:

Samozřejmě není nezbytné, abyste upřesňování odesílatelů prováděli, pokud Vám to připadá zbytečné.

Záleží jen na vás, nakolik chcete mít korektní data, zda chcete využít toho, že zásilku propojenou na správného odesílatele později snadno identifikujete, že založením kontaktu umožníte pro příště automatické propojení příchozích zásilek od stejného odesílatele atd.

Příbuzná témata: