K-schránka

K-schránka je nástrojem pro dočasné shromáždění odkazů na nějakou množinu objektů Kaskády za účelem následného provedení dávkové operace se všemi těmito objektu.
Takovou operací může být například hromadný tisk všech objektů, zaúčtování dokladů, propojení všech objektů s nějakým jiným objektem apod.

Jinými slovy, je to jakýsi dočasný košík, do kterého si uživatel může naskládat to, co bude za chvíli potřebovat.

Schránka se automaticky vyprázdní při ukončení chodu programu nebo jí může uživatel vyprázdnit sám v dialogu Obsah K-schránky.

Příbuzná témata: