Dialog Obsah K-schránky

Smysl dialogu

Tento dialog je nástrojem pro manipulaci s obsahem K-schránky, tj. s množinou objektů, které uživatel do K-schránky vložil.

Koncept práce, způsob vkládání objektů do K-schránky apod. je uveden ve funkčním celku K-schránka.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z libovolného mudulu pomocí menu Nástroje / Obsah K-schránky.

Hlavní části

Vkládání a propojování objektů pomocí K-schránky

Různé způsoby vkládání objektů do K-schránky a následné propojování objektů pomocí K-schránky jsou popsané v kapitole Různé způsoby propojování objektů.

Přidávat další objekty do K-schránky lze kdykoliv v průběhu práce s Kaskádou. Pokud však v K-schránce již nějaké objekty jsou, Kaskáda vás na tuto skutečnost upozorní a nabídne vám možnost vymazání celého obsahu K-schránky. V případě, že obsah K-schránky

Příbuzná témata: