Karta Obraz objektu

Smysl karty

Tato karta slouží k importu obrazu objektu (ze souboru, skeneru, e-mailu,..) a pak k jeho zobrazení. Program tak umožňuje zaznamenat a poté i zobrazit digitální podobu dokumentu z reálného světa. Dokumentem, který takto uchováte, může být např smlouva či nákupní doklad (faktura, účtenka, ..).
Z technických důvodů Kaskáda omezuje velikost dokumentu ukládaného do databáze na 32 MB ( 33 554 432 B ).
Podporována je řada datových formátů (pdf, jpg, tiff, gif, png, ...)

Kde je k dispozici

Tato karta je součástí Prohlížeč objektu libovolného druhu.

Za jakých podmínek je k dispozici

Zobrazení karty je podmíněno nastavením údaje Umožnit přiložit dokument (obraz) jako součást objektu tohoto druhu v Konfiguraci druhů u daného druhu objektu.

Hlavní části

K dispozici jsou tlačítka:

Další možnosti importu dokumentu do karty Obraz objektu jsou uvedeny v samostatné kapitole Import dokumentu do databáze Kaskády.

Příbuzná témata: