Opakované složky mzdy

Opakované složky mzdy umožňují v rámci kmenových dat pro příslušný pracovní poměr definovat složky, které se mají automaticky promítnout do dat období při přechodu mzdového období z fáze Příprava do fáze Zadávání.

Jde například o:

Z příkladu je zřejmé, že jsou to složky, které se pro tento PP určitě mají v datech období projevit.

Naopak takové položky, které budou v datech období figurovat pouze občas, není rozumné zadávat do opakovaných složek, budou se zadávat až přímo v datech období.

Práce s Opakovanými složkami spočívá na těchto principech

Změna sazby základní mzdy

Zvláštním druhem opakované složky mzdy je základní mzda. U základní mzdy se nezadává sazba, protože se převezme od pracovního poměru podle typu základní mzdy (hodinové nebo měsíční). Změnu sazby neřešíme tedy stejně jako u ostatních opakovaných složek mzdy (ukončením složky a zavedením nové od aktuálního zpracovávaného období), ale opravou sazby v kmenových datech na kartě pracovního poměru (měsíční nebo hodinová mzda).

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: