Karta Pracovní poměr(y)

Smysl karty

V této kartě a jejích podkartách jsou k dispozici data jednoho nebo více pracovních poměrů příslušného zaměstnance, s jehož kmenovými daty se právě pracuje.

Pro práci v této kartě je předpokládána znalost klávesových zkratek.

Kde je k dispozici

Tato karta je součástí karty Kmenová (personální) data.

Hlavní části

Vytváření pracovních poměrů a přepínání mezi nimi

Tato mzdová agenda umožňuje plnohodnotnou práci s libovolným počtem pracovních poměrů, ale vzhledem k tomu, že v praxi je u většiny zaměstnanců provozován pouze jediný pracovní poměr, je celé uživatelské prostředí navržené tak, aby zbytečně nekomplikovalo kvůli více pracovním poměrům obsluhu. Z toho důvodu je přepínání mezi jednotlivými pracovními poměry řešeno pouze jednoduchou nevelkou komponentou v levém horním rohu této karty. Kliknutím na příslušný pracovní poměr dojde k přepnutí a všechna data zobrazovaná a editovaná v tomto prostoru se budou týkat příslušného pracovního poměru. Stiskem klávesy <Insert> v této komponentě spustíte vytváření nového pracovního poměru pro příslušného zaměstnance.

Jednotlivé údaje jsou popsány v helpu Pojmy v oblasti mzdové agendy. Po volbě smluvního vztahu upraví program nastavení charakteristiky SP a druh činnosti a charakteristiky ZP na nejběžnější odpovídající volbu a je na uživateli, aby tyto volby upřesnil. Současně s charakteristikou SP a ZP přednastaví program úvazek a nárok na dovolenou, i tyto údaje může uživatel upravit.

Základní parametry pracovního poměru

V této části karty jsou zobrazeny základní informace napozicovaného pracovního poměru příslušného zaměstnance, s jehož kmenovými daty se právě pracuje. Význam jednotlivých polí je uveden v plovoucí nápovědě nad danou komponentou (Co je to?) nebo podrobněji v kapitole Pracovní poměr.

Ve spodní části jsou zobrazeny informace týkající se ISPV, pokud je v konfiguraci mezd zapnutá podpora ISPV. Více viz. ISPV - informační systém průměrného výdělku.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: