Konfigurace mezd

Tento rámec je součástí modulu Mzdy a zobrazuje se v hlavní pracovní ploše, pokud uživatel ve stromě složek zvolí uzel Mzdy / Konfigurace mezd.

V záhlaví je nízký panel, na němž je uvedena informace o pracovním období, které je v programu zvoleno a se kterým tedy uživatel pracuje a také fáze, ve které se toto období nachází. Zobrazení tohoto panelu se liší podle toho, zda pracovní období je / není otevřeno.

Zbytek plochy je rozdělen do karet, v nichž lze pracovat s jednotlivými informacemi, jež ve svém souhrnu lze považovat za konfiguraci mzdové agendy. Jejich popis následuje dále v členění podle karet.

Pro práci v následujících kartách je předpokládána znalost klávesových zkratek.

Karty

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: