Refresh

Při práci s Kaskádou vytváří uživatelé v databázi stále nové datové objekty různých druhů a také dochází k modifikaci dat, která již v databázi existují.

Se stejnými daty může v jednom okamžiku pracovat více uživatelů, nebo jeden uživatel může mít stejná data zobrazena ve více otevřených oknech své Kaskády, v různých kartách stejného okna apod.

Není samozřejmostí, že uživatel vidí vždy absolutně přesně to, co je v databázi. Často vidí na obrazovce to, co bylo v databázi v okamžiku posledního překreslení příslušného okna (panelu, karty, ...) a přitom v databázi může již být zmodifikovaný údaj, k jehož změně došlo před malou chvílí.

Pro uživatele je samozřejmě příjemné (a často to považuje za samozřejmé), když zobrazená data jsou co nejaktuálnější. Bohužel však každá mince má dvě strany a v tomto případě druhou stranou je zatěžování SQL serveru.

Příbuzná témata: